Banket kollega på julebordet

Fjorårets julebord ligger an til å koste 8.000 kroner ekstra for sandnesmann (23).