• Denne tomta mellom St. Svithun videregående skole og Madlaveien er allerede regulert til skoleformål. Nå er den aktuell for byens første kombinerte ungdoms- og videregående skole. Jon Ingemundsen

Her kan det bli 8-13-skole

Om få år kan Stavanger ha en kombinert ungdoms— og videregående skole.