• Jan Lycke

- Det knaser i tennene og svir i øynene

Rolf Lycke A/S klager på svevestøv fra nabobedriften Stangeland Maskin i Risavika.