Skal gatenamn enda på a eller å?

Hovemarka, Leirgata, Luftå og Nissemyrå fins alle i Sandnes. A— og å-endingane er meir eller mindre tilfeldige.