• Monica Lindanger

Vil læra av Stavanger

Medan Stavanger har jamn fordeling av innvandrarar og etnisk norske på skulane, har Drammen ein skule med 77 prosent innvandrarar. No vil integreringspolitikar, og tidlegare drammenordførar, Lise Christoffersen, læra av Stavanger.