• Her i det åpne draget fra Gandsfjorden opp Storåna til Sandvedparken, kan Sandnes få nytt rådhus 80 meter over bakken, på toppen av kornsiloene. Det ville blitt en fantastisk attraksjon for byen mener idemakerne geoingeniør Eiliv Skomedal, til venstre, kunstner Per Odd Aarrestad og arkitekt René de Groot. Flotte Vågen videregående skole ligger til venstre på bildet. Lars Idar Waage

Se hvordan de tenker seg siloprosjektet

Felleskjøpet vil ha orden på Vågen og tilbyr Sandnes kommune byens beste utsikt til nytt rådhus: På toppen av siloene – 80 meter over bakken.