Inger tester grensene

Å sykle opp bakkane frå Lysebotn er ikkje for kven som helst. Kor høgt kan ein komme med trehjulsykkel og cerebral parese?