• Rektor ved Hundvåg skole sendte med lapp hjem til foreldrene til barna ved Hundvåg skole der han og skoleledelsen orientert om hendelsen.

Jenta har vært i dommeravhør

Politiet har navngitte personer de ønsker å snakke med i saken om jenta som ble overfalt av en mannsperson på vei hjem fra skolefritidsordninga på Hundvåg skole tirsdag.