• Lars Idar Waage

Rektor ber alle ha data og nettilgang hjemme

Rektor Dag Harald Undheim ved Bogafjell skole i Sandnes forventer at foresatte til skolens førsteklassinger har datamaskin og nettilgang hjemme.