Kjørte av glatt vei

En 39 år gammel kvinne havnet ut av veien på veldig glatt vei i Hovsherad-