Vil ikke tidfeste når Norge får nye redningshelikoptere

Justisminister Storberget vil ikke si når et nytt redningshelikopter vil lande på Sola. Understreker at anskaffelsesarbeidet er godt i gang.