10 ekstra mill til vei i Suldal

Krisepakken til regjeringen vil gi bedre vei i deler av Suldal, nærmere bestemt en strekning fra Kilane mot Erfjord på Rv 13.