Rogaland på skattetoppen

Rogaland troner øverst på Statistisk Sentralbyrås (SSB) skattestatistikk for 2008. I alt har veksten i skatteinntektene i Rogaland vært på hele 16,7 prosent.