• Fredagens engelsekeksamen for 10. klasse ved Lundehaugen ungdomsskole kan ha vært til ingen nytte. FOTO: Kristian Jacobsen

Engelskoppgaver lå ute dagen før eksamen

Drøyt 50 elever i 10.klasse ved Lundehaugen ungdomsskole i Sandnes risikerer å få annullert avgangseksamen i engelsk fordi oppgavene ble lagt ut for tidlig på It’s Learning.