Vil ha 2000 nye boliger, bystrand og togstopp i Luravika

Et helt nytt boligområde foreslås etablert i Luravika. Foreløpig er dette en skisse til hvordan bortimot 4500 mennesker kan få sine hjem i denne delen av Sandnes. Og nå skal et nytt togstopp for Jærbanen på Lura utredes på nytt.

Luravika kan få boliger, bystrand og ny båthavn. Et nytt togstopp utredes.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

– Vi foreslår å fylle ut 100.000 kvadratmeter i Luravika som kan gi plass til mellom 1500 og 2000 boliger, sier Torgeir Ravndal.

Han er daglig leder i Sandnes tomteselskap som vil utvikle området.

Skissen er laget sammen med Trodahl Arkitekter.

Ravndal sier at dette er et innspill til kommuneplanen.

– Målet er å få dette området inn der fra 2019, sier han.

Knutepunkt

– Hva er bakgrunnen for at dere vil utvikle Luravika til et boligområde?

– Drivkraften vår er at bussveien og dobbeltsporet på jernbanen krysses i dette området, og vi jobber ut fra en målsetting om fortetting langs bussveien og dobbeltsporet, sier han.

Bussveien vil komme ned Stavangerveien og fortsette gjennom Strandgaten til Sandnes sentrum og videre til Hana og Vatne.

Torgeir Ravndal i Sandnes tomteselskap vil fylle ut 100.000 kvadratmeter i Luravika, sett mot nord i bakgrunnen til høre på bildet, for at det kan bygges mellom 1500 og 2000 boliger der.
Les også

Nå blir det badeliv i Luravika

Vil ha togstopp på Lura

Sandnes tomteselskap foreslår et nytt togstopp og etablering av Lurastraen stasjon som et nytt kollektivt knutepunkt mellom bussveien og dobbeltsporet. Dette skal bidra til å skape en ny bydel langs Gandsfjorden.

I dag er jernbanen en barriere mellom Lura og sjøen. Dette utviklingsprosjektet gir sjønære boliger, en helt ny bystrand og vil være en bærekraftig utbygging i henhold til regionplanene retningslinjer for byutvikling, går det frem av skissen.

Området eies av Sandnes tomteselskap sammen med Bane Nor (Rom eiendom) som tidligere var Jernbaneverket. De to grunneierne har en halvpart hver av eiendommen.

– Vi vil legge til rette for at det bygges både attraktive boliger med høy standard her, men også leiligheter av mer standard kvalitet og boliger som kan være aktuelle for unge i etableringsfasen, sier Ravndal.

Det er også tatt hensyn til båthavnene som er lagt inn som et nytt element i skissen.

– Når kan de fysiske arbeidene starte?

Må inn i kommuneplanen

– Først må området inn i kommuneplanen fra 2019, så må dette reguleres og de vanlige prosessene knyttet til utvikling av slike områder gjennomføres.

Området kan tidligst påbegynnes i 2022, slik Ravndal ser et naturlig tidsforløp for dette. De første boligene kan være på plass med innflytting tidligst om 7 år.

Utfylling av 100.000 kvadratmeter

– Vi det være problematisk å få godkjenning til utfylling av så store deler av Luravika?

– Det er mulig, men vi legger frem vår skisse, og håper å få en god diskusjon rundt dette, sier Ravndal.

Han mener at utbygging av Luravika med boliger ikke står og faller på etablering av en ny togstasjon på Lura, men er klar på at dette vil være i tråd med nasjonal- og regionplanens retningslinjer for byutvikling.

Åpning mot vannet

– Dette har vært en kjempespennende oppgave som gir nye muligheter langs kollektivaksen i kryssing mellom tog og buss, sier sivilarkitekt Pål Arnulf Trodahl hos Trodahl Arkitekter på telefon fra København, der Sandnes-selskapet har egen avdeling.

– Her får vi et knutepunkt på Lura, og åpner opp barrieren mot vannet, sier han.

Trodahl mener at utfylling i området er en naturlig del av en byutviklingsprosess.

Han sammenligner skissen til utvikling av Luravika med sentrumsplanen for Stavanger, der utfylling nettopp er et grep for å utvikle Holmen og reaktivere denne sentrumshalvøyen.

Utfylling i Luravika kan gi muligheter for boliger med en helt unik nærhet til Gandsfjorden.

Ser må mulighetene for Lura stasjon

En gigantutbygging som kan forvandle Luravika til en liten bydel, og bussveien som krysser jernbanen i dette området kan gi grunnlag for et nytt togstopp på Jærbanen, nettopp på Lurastraen.

Dette er nok musikk i ørene på de som har kjempet for en Lura-stasjon i flere år før dobbeltsporet kom. Det har vært aksjoner i flere tidsepoker for å få dette på plass, men kampene for stasjonen har så langt ikke ført frem.

Nå kan Sandnes tomteselskaps utbyggingsskisse bidra til at det likevel blir mulig å gå på og av toget på Lura om noen år.

Vil hente inn fakta

Sandnes kommune tok i fjor initiativ til et møte med daværende Jernbaneverket (nå Jernbanedirektoratet) for å se nærmere på tekniske forutsetninger for et nytt togstopp på Lura.

Av et notat datert 11. mai i år, som Aftenbladet har fått tilgang til, går det frem at kommunen vil benytte en konsulent til å bistå med en mulighetsstudie av nytt togstopp på Lura.

Det skal hentes inn fakta, muligheter skal vurderes og analyser av reisestrømmer skal inngå i studien. Det samme skal infrastruktur som veier, ledningsnett og omlegging av de fysiske omgivelsene i området.

Nye prognoser

Før det gis grønt lys for et nytt stopp for Jærbanen på Lura, vil det være nødvendig å vurdere hvor mange reisende en slik stasjon vil få. Her vil utviklingen for ulike utbygginger av omkringliggende områder være viktige med tanke på trafikkgrunnlaget. Det samme vil prognoser for hvordan reisestrømmene i området vil utvikle seg etter at området er bygd ut.

Hvis gigantutbyggingen i Luravika settes ut i livet, vil grunnlaget for et nytt togstopp være et helt annet enn i dag.
Jernbanedirektoratet er også opptatt av forbindelser til andre kollektivformer. Her er bussveien den mest nærliggende.

Publisert: