Sandnes får ikke kjøpe strandtomt

SANDNES: Fylkesmannen vil ikke gi Sandnes kommune konsesjon til å kjøpe en stor strandeiendom på Lauvvik til reiselivsformål.

Fylkesmannen gir ikke Sandnes kommune konsesjon til å kjøpe en eiendom på Lauvvik.
 • Ola Fintland
  Ola Fintland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

I vår tok Sandnes kommune grep for å sikre seg en stor, privat strandeiendom med 220 meter strandlinje og et areal på 215 dekar like ved ferjekaien på Lauvvik.

Gjennom Sandnes Tomteselskap inngikk kommunen en opsjonsavtale med grunneier Hilde Lauvvik. Avtalen gir kommunen rett til å kjøpe eiendommen fram til utgangen av 2023.

Opptil 12,5 millioner

Før nyttår er prisen 9,8 millioner kroner, men den stiger i trappetrinn til 12,5 millioner kroner. Kommunen ønsket å sikre seg eiendommen så fort som mulig og søkte Fylkesmannen om konsesjon til å kjøpe den.

Fra før eier tomteselskapet en mindre eiendom på andre siden av ferjekaien, og målet var å utvikle hele området til reiselivsrettet næring og tilrettelegge for grønn turisme, opplevelse og friluftsliv.

I dag er eiendommen avsatt til landbruk, natur og friluftsformål (LNF), og det vil kreve omregulering og nærmere detaljregulering dersom området skal utvikles og bygges ut til reiselivsformål.

Les også

Sandnes sikrer seg strandtomt til 10 millioner

Krever konsesjon

Siden det er en landbrukseiendom, kreves det også konsesjon for å kjøpe eiendommen. Formålet med konsesjonsloven er å oppnå et effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer og eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet blant annet for å tilgodese fremtidige generasjoner behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser og hensynet til bosetting.

Nå har Fylkesmannen satt foten ned for å gi kommunen konsesjon.

– Selv om det kan være en samfunnsinteresse å tilrettelegge for turisme, opplevelse og friluftsliv, er det etter vår vurdering ikke forelagt tilstrekkelig konkrete planer og godkjenninger for at planene til kommunen vil kunne gjennomføres på eiendommen, skriver Fylkesmannen i avslaget.

Fylkesmannen har også vært i kontakt med to aktive nabobruk som har uttrykt interesse for å overta hele eller deler av eiendommen for å nytte den til landbruksformål.

– Vi kan ikke se at det knytter seg offentlig interesse til hele eller deler av eiendommen som tilsier at kommunen bør eie den, skriver Fylkesmannen.

Men Fylkesmannen lukker ikke døren for framtidig kjøp dersom eiendommen blir omregulert.

– Dersom areal på eiendommen skal reguleres til annet formål senere, har kommunen mulighet til å sikre seg dette området uten å erverve hele landbrukseiendommen nå, skriver Fylkesmannen.

Kommunen klager ikke

Sandnes kommune kan klage på vedtaket, men kommunen har bestemt seg for å ta vedtaket fra Fylkesmannen til etterretning.

– Vi vil ikke utfordre Fylkesmannen på dette og har bestemt oss for at vi ikke vil klage på vedtaket. Nå må vi ta en fot i bakken og vurdere hva vi skal gjøre videre, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) til Aftenbladet.

Eiendommen kommunen har opsjon på å kjøpe er på 215 dekar.

Tomteselskapet vil nå se nærmere på bruken området for å komme med innspill til kommuneplanen innen fristen 1. november.

– Vi vil ta høyde for at deler av området fortsatt skal brukes til landbruk, sier daglig leder Torgeir Ravndal i Sandnes Tomteselskap.

Det skal også utarbeides en mulighetsstudie for å kartlegge nåsituasjonen, beskrive og vurdere muligheter og gi anbefalinger om bruk av eiendommen.

– Reiseliv er et området som tomteselskapet ikke har jobbet med før. Derfor ønsker vi å få inn noen som har erfaring og gode referanser på det området til å gjennomføre en mulighetsstudie, sier Ravndal.

For å få inn den rette aktøren til å gjennomføre mulighetsstudien ønsker tomteselskapet å forhøre seg med andre kommuner og steder der reiseliv er et viktig satsingsområde.

Les også

 1. Søker ferjedrift etter Ryfast

 2. Sandnes-politikerne skyver EØS-avtalen foran Høgsfjordferja

 3. Ap: - Vi ser ikkje Nye Sandnes som ei tvangssamanslåing

 4. Fire kommunar har svart om Høgsfjordsambandet. Men berre éin svarte på spørsmålet

Publisert:
 1. Sandnes Tomteselskap
 2. Reiseliv
 3. Sandnes kommune
 4. Stanley Wirak

Mest lest akkurat nå

 1. Familien prøvde å overtale kvinnen til å ta vaksinen. Men hun sto på sitt

 2. Dei sat i baksetet då foreldra døydde

 3. – Veldig overrasket over bivirkningene. Hadde ikke trodd jeg skulle bli så preget

 4. Førstemann til mølla-prinsippet skaper både sinne og tårer for skuffede badegjester

 5. Kulturlivet er ikkje stengt. Men lørdag kveld var det heilt tomt

 6. Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er koronasmittet