Marco har polio, men må bo på hotell fordi kommunen ikke vil tildele kommunal bolig

Marco Nymark har polio, sitter i rullestol og må ha hjelp til å kle på seg. Likevel må han bo på hotell i Stavanger for egen regning, fordi kommunen har avslått søknaden om bolig.

Marco Nymark frykter at han må møte nettene gatelangs.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Marco Nymark har postpolio syndrom og er avhengig av rullestol. I seks måneder har han kjempet for å få en tilrettelagt bolig Stavanger. Hans største utfordring er at han skaffet seg bolig på egenhånd da han flyttet til byen for et år og tre måneder siden.

– Det er argumentet som stadig dukker opp. At jeg har klart å skaffe bolig på egenhånd før, så da kan jeg klare det igjen. Den boligen var heller ikke tilrettelagt for rullestolbrukere, men skulle være midlertidig, frem til jeg fikk hjelp av systemet, sier Nymark

24. mars i år søkte han kommunen om å få kommunal bolig, tilrettelagt for rullestolbrukere.

«Boligkontoret vurderer at han har bevist at han er i stand til å skaffe seg bolig i det private leiemarkedet i det han skaffet seg bolig på egenhånd i Randabergveien da han flyttet fra omsorgsbolig i Kristiansand.», svarte Boligkontoret i Stavanger kommunen i sitt avslag 18. mai.

– Jeg måtte flytte fra den boligen på grunn av sopp og mugg. Da fikk jeg flytte inn midlertidig hos dama, sier Nymark.

Flyttet inn hos dama

Nymark klaget på avslaget fra Boligkontoret. Da endte saken hos Rådmannen i Stavanger.

– De legger også vekt på at jeg har bodd hos dama, som nå er eksen. Det var en leilighet i andre etasje, uten heis. Hun eller naboene måtte hjelpe meg opp 22 trappetrinn, sier Nymark.

Rådmannen konkludert med at det ikke er den enkleste bopelen for en rullestolbruker.

«Rådmannen har forståelse for at det kan oppleves tungvindt å måtte ha hjelp for å komme seg ut og inn av leiligheten, og at det hadde vært til fordel for klager å hatt en leilighet som var tilrettelagt i større grad for rullestolbrukere.», skriver Rådmannen i sin innstilling til klagen, men fortsetter:

«Ut fra de opplysningene som fremkommer i saken, så mener imidlertid rådmannen at klager på søknadstidspunktet har et egnet sted å bo og dermed ikke er bostedsløs eller står i fare for å bli uten bolig.»

Også Rådmannen kommer tilbake til boligen Nymark skaffet seg i 2016.

«Det er også rådmannens oppfatning at klager er i stand til å kunne skaffe seg en mer egnet leilighet på egenhånd i det private markedet. Det er lagt vekt på at klager skaffet seg eget sted å bo da han flyttet til Stavanger i februar 2016.»

Ikke vanskeligstilt

Rådmannen konkluderer også med at Nymark ikke er i vanskeligstilt situasjon.

«Rådmannen deler boligkontorets vurdering av at klager ikke er i en spesielt vanskeligstilt økonomisk, sosialt eller helsemessig situasjon, og at vilkårene for tildeling av kommunal bolig ikke er oppfylt.»

En attest fra Storhaug legesenter dokumenterer at Nymark er rullestolbruker på grunn av postpolio syndrom med paraparese, og at han har diabetes type 2. Nymark er uføretrygdet.

Seks måneders kamp

Marco Nymark har postpolio syndrom og er avhengig av rullestol. I seks måneder har han kjempet for å få en tilrettelagt bolig i Stavanger. Hans største utfordring i møte med kommunen er at han skaffet seg bolig på egenhånd da han flyttet til byen for ett år og tre måneder siden.

Marco Nymark er utslitt etter seks måneders kamp mot kommunen og uten egen, fast bolig.

– Det er argumentet som stadig dukker opp. At jeg har klart å skaffe bolig på egenhånd før, så da kan jeg klare det igjen. Den boligen jeg hadde var heller ikke tilrettelagt for rullestolbrukere, men skulle være midlertidig, frem til jeg fikk hjelp av systemet, sier Nymark.

Bodde med sopp og mugg

– Jeg måtte flytte fra den boligen på grunn av sopp og mugg. Da fikk jeg flytte inn midlertidig hos dama, sier Nymark. Derfra søkte han kommunen om å få kommunal bolig, tilrettelagt for rullestolbrukere. Det skjedde 24. mars i år, for seks måneder siden.

«Boligkontoret vurderer at han har bevist at han er i stand til å skaffe seg bolig i det private leiemarkedet i det han skaffet seg bolig på egenhånd i Randabergveien da han flyttet fra omsorgsbolig i Kristiansand.», svarte Boligkontoret i Stavanger kommunen i sitt avslag 18. mai.

Klagde på avslaget

Nymark klaget på avslaget fra Boligkontoret. Da endte saken hos Rådmannen i Stavanger.

– De legger også vekt på at jeg har bodd hos dama, som nå er eks-kjæresten. Det var en leilighet i andre etasje, uten heis. Hun eller naboene måtte hjelpe meg opp 22 trappetrinn, sier Nymark.

Rådmannen konkludert med at det ikke er noen den enkleste bopelen for en rullestolbruker.

«Rådmannen har forståelse for at det kan oppleves tungvindt å måtte ha hjelp for å komme seg ut og inn av leiligheten, og at det hadde vært til fordel for klager å hatt en leilighet som var tilrettelagt i større grad for rullestolbrukere.», skriver Rådmannen i sin innstilling til klagen, men fortsetter:

Ikke vanskeligstilt

«Ut fra de opplysningene som fremkommer i saken, så mener imidlertid rådmannen at klager på søknadstidspunktet har et egnet sted å bo og dermed ikke er bostedsløs eller står i fare for å bli uten bolig.»

Også Rådmannen kommer tilbake til boligen Nymark skaffet seg i 2016.

«Det er også rådmannens oppfatning at klager er i stand til å kunne skaffe seg en mer egnet leilighet på egenhånd i det private markedet. Det er lagt vekt på at klager skaffet seg eget sted å bo da han flyttet til Stavanger i februar 2016.»

Rådmannen konkluderer også med at Nymark ikke er i vanskeligstilt situasjon.

«Rådmannen deler boligkontorets vurdering av at klager ikke er i en spesielt vanskeligstilt økonomisk, sosialt eller helsemessig situasjon, og at vilkårene for tildeling av kommunal bolig ikke er oppfylt.»

Attest fra fastlegen

En attest fra legen hans ved Storhaug legesenter dokumenterer at Nymark er rullestolbruker på grunn av postpolio syndrom med paraparese, og at han har diabetes type 2. Nymark er uføretrygdet.

Gata siste alternativ

De siste 14 nettene har Nymark bodd på hotell, først på Scandic, nå på pasienthotellet til SUS, delvis for egen regning. Han vet ikke hvor lenge han må bo slik, eller hvordan han skal finansiere det. Klagen på avslaget om bolig skal ikke behandles før i neste uke, 3. oktober.

– Jeg har fått støtte fra NAV til noen netter overnatting, og det har blitt på hotell. De siste nettene har jeg lånt penger til overnatting. Men kassen er i ferd med å tømmes. Jeg er utrolig fortvilet og helt på felgen, både psykisk og fysisk, sier Nymark.

Jeg er utrolig fortvilet og helt på felgen, både psykisk og fysisk

Kommunen har ikke noe stort tilbud av hospitser som er tilrettelagt for rullestolbrukere, sier Nymark før han fortsetter:

Hjelp til påkledning

– Men det er jo ikke hotell jeg er på jakt etter. Jeg trenger et sted jeg kan vaske klær, og jeg trenger hjelp. Jeg må for eksempel ha hjelp til å kle på meg.

Nymark har allerede rullet gatelangs gjennom en natt, og frykter at det er det eneste alternativet han har igjen.

– Det jeg også tenker på er at det kanskje er andre i samme situasjon som ikke har drivet til å stå fram. Det er ikke lett å fortelle verden at du trenger hjelp, sier Nymark.

__________________________________________________

Tilsvar fra Stavanger kommune: Rullestol gir ikke rett til kommunal bolig

An-Magritt H. Stendahl

An-Magritt H. Stendahl, leder ved Boligkontoret i Stavanger kommune kommenterer saken til Marco Nymark slik:

– Klagesaken som behandles 3. oktober kan vi ikke kommentere så lenge saken er til behandling, sier Stendahl.

Stendal opplyser at Boligkontoret ikke hadde fått informasjonen om at Nymark nå er bostedsløs.

– Det var vi ikke kjent med. Da vil han kunne få hjelp til midlertidig bolig på sitt NAV-kontor, sier hun.

Matt av kommunen

Denne kommentaren gjør Nymarks advokat, Marthe Engøy, en smule matt:

– Vi har informert juridisk avdeling ved Stavanger kommune om endringene i bosituasjonen for Marco Nymark for mer enn en uke siden, og forventer at denne informasjonen blir kommunisert videre internt kommunen, svarer advokatfullmektig Marthe Engøy.

Kommunens boligkontor har tidligere avvist Nymarks søknad om kommunal bolig.

– Vi opplevde det ikke som kritisk for Nymark da situasjonen ble vurdert.

Å bo midlertidig hos kjæresten er ikke å være bostedsløs, sier Stendahl.

Vurdert som ressurssterk

– Det at Nymark sitter i rullestol betyr ikke at han ikke har ressurser. Vi opplever han som en ressurssterk person, sier Stendahl.

Hun understreker at det finnes andre virkemiddel enn kommunal bolig som kan være aktuelle for Nymark.

Hun bekrefter at han også har fått avslag på søknaden om startlån av kommunen. Årsaken var at han hadde litt gjeld. Den er nå nedbetalt og kommunen har oppfordret ham om å søke på nytt.

– Hvis han får innvilget startlån, kan han være i stand til å betale et innskudd i en kommunal omsorgsbolig eller han kan skaffe seg en privat utleiebolig og søke støtte for å få denne boligen tilrettelagt for rullestol. Det er en varig løsning som vi mener ville vært bra for ham. Hun opplyser at kommunen har omsorgsboliger ledig som kan tildeles raskt. Hvis Nymark innvilges startlån.

Skille «hjelpebehov» og «boligbehov»

Stendahl understreker at det er viktig å skille mellom hjelpebehov og boligbehov. Et hjelpebehov er helse og sosialkontorets tjenester, mens hjelp til bolig kommer inn under boligkontorets tjenester.

– En funksjonshemming gir ikke automatisk rett til en kommunalbolig, sier Stendahl.

– Men: Mens klagen behandles, ny søknad om startlån behandles og ulike bolighjelpsløsninger vurderes, er altså Nymark bostedsløs og bor på hotell for egen regning. Også legen hans har sendt inn til kommunen en attest som sier bosituasjonen ikke er akseptabel for Nymark med hans polioskade.

Tar delvis selvkritikk

– Når dere ser tilbake på saksgangen i denne saken, hva er det som har gått galt?

– Vi skal være ydmyke på at ting kunne vært gjort annerledes, og det vil vi gå gjennom etter at klagen er ferdig behandlet. Det jeg kan si, er imidlertid at det er viktig å holde dialogen i slike saker, sier Stendahl.

– Vår jobb er å finne best mulig løsning for de som søker hjelp hos oss.

Hun opplyser at Boligkontoret i Stavanger er en ny, organisatorisk enhet. Tidligere var omsorgsboliger, startlån og husbanken organisert i ulike enheter. Nå er dette samordnet, nettopp for å kunne se hjelpetilbudene i sammenheng. Stendahl åpner imidlertid for at nyorganiseringen kan ha påvirket kommunikasjonen mellom avdelingene ved Boligkontoret og Nymark. Boligkontoret har også hatt tre ulike ledere i løpet av ett år, noe som heller ikke er ideelt, medgir Stendahl.

– Boligkontoret må få til reell og god informasjon om de ulike tilbudene vi har å tilby, sier hun.

– Generelt er mitt råd til alle parter i slike saker at det er viktig å holde dialogen åpen begge veier, sier An-Magritt Stendahl.

Rådmannen vil ikke kommentere

Thomas Bore Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Stavanger kommune, svarer slik på vegne av rådmann, Per Kristian Vareide: «Saken er i ferd med å ferdigstilles fra administrasjonen. Den vil deretter bli sendt til klagenemnda. Rådmannens syn vil framkomme i saken, og vi synes derfor ikke det vil være riktig å kommentere den nå.»

__________________________________________________

Advokat: - Helt urimelig av kommunen

Marthe Engøy.

– Denne prosessen har vært svært belastende for ham. Han har etter beste evne forsøkt å finne bolig selv, sier Marco Nymarks advokatfullmektig, Marthe Engøy.

Marco Nymarks advokatfullmektig Marthe Engøy representerer Nymark i klagesaken overfor kommunen. Hun er matt og opprørt over saksgangen:

Selv en person uten rullestol ville funnet den situasjonen han er i som vanskelig

– Denne prosessen har vært svært belastende for ham og han har etter beste evne forsøkt å finne bolig på egen hånd uten hell. Selv en person uten rullestol ville funnet den situasjonen han er i som vanskelig. I denne saken kan ikke kommunen si at søkeren ikke har forsøkt å finne bolig selv.

Engøy har også svart på henvendelse fra kommunen om mer informasjon om Nymarks økonomiske og medisinske situasjon, inkludert hans situasjon som bostedsløs. Det ble gjort i forrige uke.

– Det er helt urimelig at Nymark må bo på hotell mens han venter på at saken behandles, sier Engøy.

– Kommunen er forpliktet til å tilby bolig til enhver som ikke har et sted å bo. Hospits blir ofte brukt til å møte slike behov, men i dette tilfellet er det åpenbart ikke en løsning siden hospitser ikke er tilrettelagt for Nymarks behov.

– Han har prøvd ut det private leiemarkedet uten å finne en god løsning for sine behov.

Det virker som om Stavanger kommune har begrenset tilgang til boliger for bevegelseshemmede. Det er i så fall uheldig.

– Det virker som om Stavanger kommune har begrenset tilgang til boliger for bevegelseshemmede. Det er i så fall uheldig, sier Engøy.

Publisert: