– Umogeleg for Venstre å regjera med Frp, åtvarar Skartveit

NY REGJERING: Det hjelper ikkje om Venstre vil kunna få gjennomslag for ein del viktige saker. Sit me i regjering, må me også gå god for Frp-Høgre-politikk me er sterkt ueinige i, poengterer Skartveit.

Gro Skartveit meiner Venstre sviktar veljarane om dei gå i regjering med Frp.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Gro Skartveit har vore aktivt med i Venstre i 16 år og var ordførar på Finnøy i sist periode:

—- Eg syns det er frykteleg «toskje» at dette spørsmålet (om Venstre skal gå i regjering med Høgre og Frp) kom opp dagen etter valet. Venstre gjekk til val på eitt regjeringsalternativ: Venstre, KrF og Høgre. Eg forventar at det skal bli teke på alvor. Me har gått ut til veljarane våre med det. Venstre er forplikta både overfor dei tillitsvalde og veljarane å jobba for vårt fyrste alternativ som er vedteke på vårt landsmøte, seier ho.

– Det er lite realistisk å tru at Høgre vil kasta vrak på Frp og bytta dei ut med V og KrF. Altså må Venstre velja: Å regjera saman med Høgre og Frp, eller å gå i opposisjon saman med KrF.

– Me må ikkje gå i regjering med Frp, kjem det kontant frå Skartveit.

Derfor

Her er hennar tre viktigaste grunnar til det:

1. Dei seier me skal få gjennom Venstre sin politikk om me går i regjering, mellom anna ingen boring i Lofoten. Men det greidde med sist, utan å vera i regjering. Det fins andre måtar å få gjennomslag for vår politikk på.

2. Det andre er at partiet ikkje skal tenkja bare på kva me får gjennom dei neste fire åra. Det kjem ei tid etter det også. Går me saman med Frp, festar oss på ei side i norsk politikk der Venstre ikkje har vore og heller ikkje høyrer heime.

Dette handlar om ideologi og sentrale verdiar.Me står langt frå Frp i sentrale spørsmål som miljø/klima, innvandring/integrering.

3. Den tredje grunnen: Går me inn i regjering - kan me ikkje protestera mot politikken - då blir me bundne opp til politikken, både det me er einige i og ueinige i. Me kan jo ikkje gå ut å kritisera det regjeringa gjer. Me kan ikkje vera både i posisjon og opposisjon samstundes. Me er ikkje bare med i regjeringa på dei områda Venstre har statsrådar, me er også med på det statsrådane frå Frp og Høgre gjer. Ikkje bare må me forsvara det, me må gå gode for det. Det gjer meg ganske trygg på at Venstre ikkje vil gå inn i regjering.

Me er ikkje bare med i regjeringa på dei områda Venstre har statsrådar, me er også med på det statsrådane frå Frp og Høgre gjer. Ikkje bare må me forsvara det, me må gå gode for det. Det gjer meg ganske trygg på at Venstre ikkje vil gå inn i regjering.

– Eg høyrer at du ikkje bare er mot, du er sterkt mot å gå i regjering med Frp?

– Ja. Det vil bli ein umogeleg situasjon for Venstre.

– Ei klår åtvaring frå deg. Kva fryktar du vil skje?

– Det må eg ta seinare, eg vil ikkje forskottera noko. Eg reknar med at me ikkje gjer det.

Rune Askeland i Stavanger: - Avstanden til Frp er for stor.

Bystyrerepresentant Rune Askeland i Stavanger Venstre er lite lysten på å gå i regjering med Frp:

– Eg ser helst at me ikkje gjer det, fordi avstanden er for stor i viktige saker som miljø, integrerings- og innvandringspolitikk, Venstre er også meir oppteken av å løfta dei svake i samfunnet. Ei blågrøn regjeringa med Høgre, KrF og Venstre må vera det me jobbar for nå, seier Askeland som er nestleiar i oppvekststyret i Stavanger.

– Venstre samarbeider jo med Høgre og Frp i Stavanger?

– Ja, men tyngdepunktet er annleis her. I Stavanger er me seks parti saman (H, Frp, V, KrF, Sp, Pp) og Venstre er større enn Frp i bystyret, svarar Askeland.

Fylkesleiar Kjartan A. Lunde og Per A. Thorbjørnsen fra Stavanger skal vera med å avgjera kva veg Venstre skal gå.

Kjartan Alexander Lunde er leiar for Rogaland Venstre. I fylgje Bergens Tidende er det bare to av 19 fylkesleiarar i Venstre som er mot at Venstre går i regjering med Høgre og Frp.

Både for og mot

– Du var mellom dei 17 som sa ja? spør Aftenbladet Lunde.

Mitt svar var og er at me må gå i forhandlingar og sjå om me får gjennomslag for våre viktige saker innan miljø, skule og nye arbeidsplassar.

– Spørsmålet var om me var totalt avvisande eller ikkje. Mitt svar var og er at me må gå i forhandlingar og sjå om me får gjennomslag for våre viktige saker innan miljø, skule og nye arbeidsplassar. Men det fyrste alternativet vårt er regjering med Høgre, KrF og Venstre, det er det landsmøtet har gått inn for svarar han.

Leiarane for miljøorganisasjonene Greenpeace og Zero ber Venstre og KrF gå inn i regjering for å sikra ein betre miljø- og klimapolitikk, skreiv Dagens Næringsliv nyleg.

– Kor tungt veg det?

-Eg trur mange vil ha Venstre i regjering. Venstre har fått stort gjennomslag dei siste fire åra gjennom å ha samarbeidsavtale; - mykje på skule, forskning, for gryndarar og klima og miljø. Men me har ikkje fått vist fram gjennomslaga våre godt nok, men den posisjonen me har hatt. Og ikkje hatt ei hand på rattet, svarar han.

Skal Venstre ta steget over til Frp? Per A. Thorbjørnsen må gje sitt råd på landsstyremøtet neste veke.

-Tillit til leiinga

Både Lunde og Per A. Thorbjørnsen (gruppeleiar for Venstre i Stavanger ) sit i landsstyret som skal drøfta regjeringsspørsmålet torsdag neste veke. Heller ikkje Thorbjørnsen vil gå ut med ei klar meining:

– Me har et tydeleg landsmøtevedtak om regjeringssamarbeid med Høgre, KrF og Venstre. Når og viss det blir hundre prosent avklart at det ikkje er mogeleg å få til, har me ein ny situasjon som må drøftast. Eg har tillit til leiinga. Stortingsgruppa møtes onsdag. Landsstyremøtet torsdag. Me finn løysingar saman. Våre viktigaste saker er det me har gått til val på: Skule, miljø, jobbar. Eg skal gje mine råd på landsstyremøtet, seier han.

Tove Frantzen, gruppeleiar for Venstre i Sandnes, vil overlata avgjerda til dei som skal forhandla:

– I utgangspunktet tenkjer eg at det ikkje er naturleg å gå i regjering med Frp. Men eg har full tillit til landstyret, stortingsgruppa, partileiinga og dei som skal forhandla. Det må jo vera noko å forhandle om, og då kan man ikkje på førehand ha bestemt seg for nei, seier ho.

Iselin Nybø mista plassen sin på Stortinget dette valet.

Ikkje ein gong til

På Stortinget er Iselin Nybø i ferd med å pakka ned:

Me må leggja ein strategi som gjer at me slepp å halda pusten heile valnatta neste val.

–Eg skal ikkje vera med å avgjera dette, det skal den nye stortingsgruppa og partileiinga gjera. Dei må halda hovudet kaldt og ta ei avgjerd basert på kor me skal vera om fire år. Nå har me fire år bak oss med samarbeidsavtale. Nå var det såvidt me greide å koma over sperregrensa. Me må leggja ein strategi som gjer at me slepp å halda pusten heile valnatta neste val.

– Kva bør den strategien gå ut på?

– Det er det me nå må bruka tid på. Nå må me diskutera og tenkja og ta tida me treng. Ingenting hastar her, seier Nybø.

Publisert: