Politikerne redder Tasta-barnehager

BARNEHAGE: Oppvekststyret satte foten ned for nedlegging av barnehager på Tasta, men de mener det er nødvendig å legge ned 180 plasser i Hinna bydel.

Rune Askeland (V) er nestleder for oppvekststyret, Sissel Knutsen Hegdal (H) er leder.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Aftenbladet snakket med nestleder i oppvekststyret Rune Askeland (V) et par timer før demonstrasjonen. Han gjorde det klart at styret ikke kom til å gå med på nedlegging av Ytre Tasta barnehage avdeling Eskeland og Vardenes, heller ikke Tastavarden barnehage avdeling Smiene.

– Vi går ikke inn for det. Jeg er overrasket over at rådmannen foreslår dette. Oppvekststyret vedtok mai 2016 at disse barnehagene skal drives videre under rehabiliteringsprosessen. Det blir feil å splitte opp etablerte, gode barnehagemiljø på grunn av trege byggeprosesser. Vi frykter også at vi vil miste gode ansatte.

Det blir feil å splitte opp etablerte, gode barnehagemiljø på grunn av trege byggeprosesser.

Jeg fremmer derfor forslag om at det blir lagt fram alternativ for hvordan Vardenes, Eskeland og Smiene kan drives videre. Det vil vi ha til neste kommunalstyremøte, svarer Askeland var sikker på at dette ville bli enstemmig vedtatt etter å ha snakket med de andre partiene. Og slik gikk det.

Dag Mossige er Aps gruppeleder i kommunalstyret for oppvekst.

Midlertidig, du liksom

Dag Mossige (Ap) fikk applaus fra mange frammøtte foreldre da han gav rådmannen følgende spark i oppvekststyrets møte: - Rådmannen snakker om midlertidig avvikling, men det er et begrep som har samme betydning for meg som midlertidig gravid. Du kan ikke midlertidig avvikle flotte fagmiljøer og tro at de senere magisk oppstår to år senere.

– Dette handler også om relasjoner, mellom barn, mellom voksne og mellom barn og voksne. Det er det som gjør en barnehage til det den er, ikke bygget i seg selv, sa han videre.

Les også

Tastaforeldre protesterte mot barnehagenedlegging

Hinna mister 180 plasser

Men, oppvekststyret kommer til å gå inn for de andre punktene i forslaget fra rådmannen. Det innebærer altså 180 færre plasser i Hinna bydel. Hvilke barnehager det skal gjelde, skal oppvekststyret ta standpunkt til i neste møte.

– Dette er selvsagt en alvorlig sak. Bildet bak er at det blir færre barnehagebarn. Når det blir færre barn, nå andre år på rad, vil det dessverre medføre at vi står med tomme barnehageplasser. Det er klart at det vil medføre at vi vil måtte nedlegge plasser. Her er det viktig at vi kjører gode prosesser der vi tar godt vare på de ansatte og sørger for godt barnehagetilbud til alle våre barn. Hinna bydel har en stor overkapasitet, det må vi løse. Det er bekymringsverdig at vi ikke har styringsrett over private barnehager. Vi har ikke myndighet til å legge ned private barnehager. Det eneste vi kan gjøre, er å si ja eller nei til søknader om nye bygg, og vi (dvs. alle partier bortsett fra Frp) har sagt nei til de siste søknadene, sier Askeland.

Hvilke barnehager som vil bli omfattet, skal oppvekststyret diskutere den 1. november.

– Vi kan ikke bruke penger på å opprettholde plasser som ikke er i bruk, sa Sissel Knutsen Hegdal (H).

Kristoffer Sivertsen (Frp) vil selge kommunale barnehager til private, men det fikk han overhodet ingen støtte for fra de andre partiene. Her står han mellom oppvekststyrets leder Sissel Knutsen Hegdal fra Høyre og nestleder Rune Askeland fra Venstre.

Frp: Privatiser!

I møtet tok Kristoffer Sivertsen (FrP) til orde for å konkurranseutsette barnehager. Han begrunnet det med at da vil foreldrene selv kunne bestemme hvilke barnehager som skal legges ned og ikke. Da vil barnehager som ikke er etterspurte nok, bli avviklet i stedet for at politikere skal bestemme dette.

Frp har tidligere også tatt til orde for konkurranseutsetting, da med andre begrunnelser.

Sivertsen fikk ikke støtte fra de andre partiene.

– Vi løser ingen problemer med å selge våre kommunale barnehager til private slik Frp lenge har villet, sa Rune Askeland (V).

– Jeg blir litt matt. Er det noe denne saken har vist, er det nettopp utfordringene vi har med manglende styringsrett overfor private barnehager, sa Dag Mossige (Ap).

-Jeg har ikke tro på at markedet skal styre dette, det gir ikke foreldre forutsibarhet, sa Sissel Knutsen Hegdal (H) som kalte Siverstens forslag for «helt uforsvarlig».

– Man kan ikke sammenligne barnehager med Rema1000, la hun til.

Publisert: