Pål Morten Borgli (Frp) vil vrake sykkelstamvei for ny E39 til Ålgård

Sykkelstamvei med egen tunnel under Sørmarka har høyere prioritering enn bussveien. Nå gir Frps sykkelpappa beskjed om at syklistene må vike for motorvei til Ålgård.

Sykkelekspressveien mellom Stavanger og Sandnes vil trolig koste over 1,3 milliarder kroner. Det mest spektakulære grepet er muligens egen tunnel under Sørmarka.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes har fått grønt lys av Stortinget, Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg og fylkestinget.

Nå tar Sandnes-varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) omkamp om bruken av 25 milliarder bomkroner, som Stortinget nylig sa enstemmig ja til.

Borgli vil nemlig utsette sykkelstamveien og gi E39 Hove-Ålgård øverste prioritering.

Utspillet kommer etter at Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) spådde slutten for bompenger i et angrep på samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og ny NTP.

Wirak var sint på at statlige penger til motorvei mellom Hove og Ålgård ble utsatt i opptil seks år i ny NTP. Det betyr statlig bidrag en gang mellom 2024 og 2029.

Likevel kan lokalpolitikerne i prinsippet justere på rekkefølgen for hvilke prosjekter som skal realiseres og få penger først.

I dag er sykkelstamveien prioritert øverst. Bussveien er på andre plass. Begge prosjekter er igangsatt.

Prioriteringen ble vedtatt av fylkestinget og kommunene på Nord-Jæren i juni i fjor. Da Stortinget nylig sa enstemmig ja til bypakken, fikk Samferdselsdepartementet grønt lys til å gjennomføre første etappe av sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes, på strekningen Sørmarka-Smeaheia, for drøyt 1 milliard kroner.

Pål Morten Borgli (Frp) vil utsette sykkelstamveien på ubestemt tid til fordel for å realisere ny motorvei fra Sandnes til Ålgård.

– Helt på trynet

Nå må syklistene vike for bilister, ifølge «sykkelpappa» Borgli, som har en datter i landslagsklasse på sykkel.

– Alle ser at det er helt på trynet å stoppe utbyggingen av fire felts motorvei på Hove. Strekningen mellom Sandnes og Ålgård er blant de verste flaskehalsene vi har.

– Men jeg får deg ikke til å kritisere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) for det?

– Det er ikke Ketil sitt opplegg. Prioriteringen av prosjektene i bypakken skjer og bestemmes lokalt. Mye av prosjektene er helt ok, kjekt og greit. Bussveien og Ryfast (ikke en del av bypakken) er for dyre prosjekter, men nå er de vedtatt og arbeidet i gang. Men når det gjelder sykkelveien, kan vi ta de 1,3 milliardene og putte det rett inn i fortsatt veiutbygging fra Hove mot Ålgård.

– Vil det være tilstrekkelig selv hvis du skulle få gjennomslag (statlig andel er nå estimert til 1,55 milliarder, journ.anm.)?

– Hvis vi får på plass 1,3 milliarder (estimert pris for sykkelstamvei), så er vi i gang. Da stopper ikke toget, og da vil vi få på plass de resterende midlene også. Hvis noen vil stoppe det, skal jeg legge meg i sovepose utenfor Samferdselsdepartementet, sier varaordføreren.

Forus Næringspark har finansiert og opparbeidet en etappe av sykkelstamveien gjennom Solasplitten og langs Ikea-tomten (til venstre i bildet) ved E39.

– Snakket til døve ører

7. september 2015 vikarierte han for Stanley Wirak da styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren stemte ned dette Borgli-forslaget: Prioritere E39 Hove-Ålgård øverst og sette sykkelstamveien på 5. plass.

Styringsgruppen var imidlertid enige om at E39 Hove-Ålgård «må bygges så snart som mulig» og at det var ønskelig med forsert framdrift, ifølge referatet.

– Jeg snakket for døve ører forrige gang. Folk fortjener å få vite dette. Ketil Solvik-Olsen gjør det vi har bedt ham om lokalt. Det er kommunestyrene som har bedt om å få lov til å ta inn bompenger. Det er de samme politikerne som sitter i styringsgruppen som bestemmer prioriteringen av prosjektene.

– Det er vel ingen lokalt som har bedt Solvik-Olsen om å flytte statlige penger til siste seksårsperiode i NTP?

– Nei, men det er lokalt Ketil er blitt bedt om å prioritere annerledes, så det er lokalt jobben må gjøres. Jeg skulle gjerne ha ønsket Hove-Ålgård fra dag 1 og at staten tok hele regningen for bussveien, men det er ikke dét stortingsflertallet eller fylkestingsflertallet har sagt.

– Også E39 Smiene-Harestad ligger inne med statlige midler først i siste seksårsperiode. Styringsgruppen kan vel ikke nedprioritere den som jo er en forutsetning for å åpne Rogfast innen 2025/2026?

– Nå har jeg Ålgård-Hove i tankene. Det er det jeg har bedt om en endring på sett opp mot sykkelveien. Stortinget burde forbudt at prosjekter på hovedstamveinettet vårt stoppet opp, men det er lett for meg å si. Ting skal gå i hop, og det kan vi faktisk klare lokalt. Nå er det fullt trøkk på bussvei, som ikke kommer til å løse noen ting i vår region. Det er et dårlig prosjekt, men det er vedtatt, og da kan vi ikke gjøre noe bare halvferdig.

– Hva synes du om en egen tunnel for syklistene under Sørmarka?

– Det er jo snakk om svimlende beløp for å få dette til. I tillegg skal vi ikke kimse av at de aller fleste som drar på jobb, kommer til å gjøre det i bil. Det er ingen problem å sykle over Ullandhaug. Jeg klarer det, og jeg sykler ganske mye. Jeg liker ikke utformingen av sykkelstamveien, men jeg klarer ikke å få stoppet det siden reguleringsarbeidet er kommet så langt. Pengene, derimot, kan vi faktisk prioritere slik vi selv vil. Nå må vi ta en pust i bakken og skyve på sykkelveien, sier Borgli.

Illustrasjon som viser sykkelbru forbi Helmer Hanssens gate ved Saxemarka i Stavanger.

– Tar til etterretning

Ifølge fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) er statens bidrag til sykkelstamveien fortsatt ett av punktene det forhandles om når Nord-Jæren skal inngå en byvekstavtale med staten.

Planen var å være ferdig før påske. I stedet er nok et møte berammet 18. april på Sola.

I ny NTP er det satt av om lag 5 milliarder til sykkelekspressveier nasjonalt.

«Eventuell statlig finansiering av sykkelekspressveger vurderes ut fra lokale behov», heter det i planen.

– Det er enighet om prosjektene i bypakken.

– Utfordrer Borgli nå enigheten?

– Jeg hører jo at han gjør det. Det kan godt være noe Sandnes vil ta inn i forhandlingene. Det får jeg bare ta til etterretning. Forhandlingene om en byvekstavtale fortsetter etter påske, og det er veldig viktig at vi klarer å være enige oss imellom lokalt, sier hun.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) har kalt E39 til Ålgård «en av hjørnesteinene for Sandnes» i bypakken.

– Jeg er ikke for omkamper. Når vi har tapt, så har vi tapt og går videre. Det var til å leve med, fordi vi forutsatte at arbeidet skulle starte i 2019, hvis vi hadde fått pengene fra staten. 2019 er til å leve med, 2025 er ikke det. Nå er det utsatt, og vi må jobbe knallhardt inn mot ministeren og staten. Samtidig tror jeg vi må følge planen om å få realisert sykkelstamveien, sier Wirak.

Han fulgte noen timer senere opp med denne tekstmeldingen:

«Jeg støtter Pål Morten (i) at det blir feil å prioritere sykkelvei på bekostning av E39, men vi tapte den kampen og synes ikke så mye om omkamper! Og vi kan leve med 2019-oppstart som ligger i handlingsplanen fra styringskomiteen. Men NTP-utsettelsen til etter 2024 er håpløs.»

Randaberg-ordfører Kristine Enger (Ap) skriver dette i en tekstmelding:

«Jeg vil få en grundig vurdering av alle prosjektene og hastegrad før jeg tar endelig stilling til dette. Det er imidlertid viktig at tiltak for å få flere til å sykle prioriteres tidlig for at vi skal kunne oppnå mål om nullvekst i personbiltrafikken. Strekningen Hove-Ålgård har en utfordring med biltrafikken allerede i dag. Strekningen Smiene-Harestad bør jo være klar til åpning av Rogfast», skriver hun.

Det lyktes ikke Aftenbladet å få kommentar fra Sola-ordfører Ole Ueland (H).

Per A. Thorbjørnsen (V).

Stavanger: - Er det mulig?

En ferierende Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) viser til kommunalråd Per A. Thorbjørnsen (V) for kommentarer.

– Er det mulig? Er det mulig?

Det er Thorbjørnsens første respons når Aftenbladet redegjør for Borgli-forslaget. Han minner om at ny NTP ikke åpner for å flytte penger fra en nasjonal pott for sykkelekspressveier til en motorvei.

– Det er helt uhørt at man lokalt begynner å sette opp ting mot hverandre etter at det har vært en grundig, lokal høring og en solid, sentral behandling. Sykkelstamveien er helt avgjørende for at vi skal være i nærheten av målene i byvekstavtalen. Alt skal egentlig handle om nullvekst for personbiltrafikken. Alle tiltak som fremmer personbiltrafikken, framfor sykkelsatsing, er altså å gå i helt feil retning. Det sier seg selv, sier han.

– Det er underlig at Borgli velger å ta en omkamp om noe som er tapt og som har solid politisk forankring i regionen. Forslaget er ikke i tråd med overordnede planer, og det prosessuelle er helt uhørt. Når vi er enige om prioriteringene, kan ikke hver og enkelt av oss komme med egne forslag når det måtte passe. Det blir nesten kaos-tilstander av å holde på sånn. Jeg synes også det er rart at han kan gå ut for egen regning uten å se dette i et regionalt perspektiv.

– Men har ikke et vindu åpnet seg nå i og med at lokale krav, forutsetninger og forhåpninger ikke er innfridd?

– Det går an å forstå, men svaret på skuffelsen er jo ikke å ta penger fra sykkelstamveien som har vært prioritert høyt og vært etterlengtet i årevis. En samlet region står bak sykkelstamveien. Bypakken legger opp til en 30/70-prosent fordeling mellom vei og kollektiv, sykkel og gange. Å sette dette i spill igjen, gjør at vi kan se langt etter realisering av bussvei og sykkelsatsing. Jeg håper inderlig ikke at det blir en konsekvens, sier han.

Publisert:
 1. Stanley Wirak
 2. Ketil Solvik-Olsen
 3. Samferdselsdepartementet
 4. Pål Morten Borgli
 5. Per A Thorbjørnsen

Mest lest akkurat nå

 1. Knut Arild Hareide flytter til Rogaland

 2. Bertelsen & Garpestad gikk for storstilt julebord: - De ansatte fortjente det

 3. Frelsesarmeen beholder arven fra Inger-Tones adoptivmor

 4. Sånn tenker en fastlege om deg og ditt

 5. Tar farvel med hjemmefansen: – Det blir emosjonelt

 6. Faren presset haglgeværet mot sønnens panne: - Du skal få første skudd. Moren din det neste