– Klart løfte- brudd fra staten

Statsetatene stikker kjepper i hjulene for Ryfast når de dropper Eiganes— tunnelen fra forslaget til ny transportplan. Heller ikke Rogfast er påspandert en krone de neste ti årene.