• VIL LEGGE NED: Sp har vedtatt å legge ned forsvarets operative ledelse på Jåttå. Knut S. Vindfallet

Senterpartiet begraver Jåttå