• Pål Christensen

Malde legger ned etter 110 år

Etter 110 år i Stavanger sentrum må Malde tømme de gamle skuffene for skruer og gi tapt. Det virker som om tiden har løpt fra den ærverdige jernvarehandelen i sentrum.