• Hans Petter Jacobsen

Kortvarig glede for aksjonister