Kriser på alle fronter

De som til vanlig mener at det frie marked og dets krefter skal få råde fritt, har denne uken ropt og skreket på hjelp fra staten.