• Kristian Jacobsen

– Var uten postbud i tre dager

Jan Løndalen i Kvernevik fikk ikke besøk av postbudet lørdag, mandag og tirsdag.