• Cornelius Munkvik

150 asylsøkere kommer til Strand

Rundt 1. desember åpnes et asylmottak i Strand, opplyser ordfører Helge Steinsvåg. Bakgrunnen er at det ventes rundt 15.000 asylsøkere til Norge i år.