• Olav Birkeland har førstehåndskjennskap til utbyggingsplaner på steder som Bogafjell (i forgrunnen) og Ganddal (i bakgrunnen), både i jobben og som politiker. - Jeg forstår at det blir stilt spørsmål, sier han, og mener han klarer balansegangen. Jan Tore Glenjen

Vanskelig balansegang i habilitet

Olav Birkeland innser at han er blitt inhabil til å behandle den viktige sentrumsplanen. Lederen i kommuneplankomiteen i Sandnes tror han må trappe ned i jobben som eiendomssjef i Kruse Smith etter valget.