Ja til lensmannsløa

Hå formannskap meiner Løa på lensmannsgarden på Varhaug må gjerast ferdig no, og foreslår for kommunestyret at det vert sett av tre millionar til arbeidet.