Dømt for sex med jente i fosterhjem

En utenlandsk statsborger (18) har fått deldom etter å ha hatt seksuell omgang med den yngste datteren i familien han bodde hos.