Skatt vest har ingen dokumenter om saken

Skatt vest har makulert alle dokumentene til Per Gunnar Waagen fra 1995.