Skatt vest har ingen dokumenter om saken

Skatt vest har makulert alle dokumentene til Per Gunnar Waagen fra 1995.

Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over 12 år gammel

Dag Løvaas, underdirektør i Skatt vest, sier at klagen som ble fremmet i august 2007, er i seneste laget for ligningssåret 1995. Etaten opererer med ti års klagefrister og makulerer dokumenter som er eldre enn ti år.

Han sier også at det ikke er grunnlag for å behandle en klage når ligningskontoret ikke har registrert at det er innkommet selvangivelse for året 1995 og heller ikke noen påfølgende klager.

Poenget til Paul Rynning, Waagens advokat, er at det fant sted to møter hos Stavanger ligningskontor i september 1997, godt innenfor tiårsfristen.

Disse møtene mener han gir grunnlag for at saken skal behandles som klagesak. Dag Løvaas i Skatt vest kan verken avkrefte eller bekrefte at disse møtene fant sted. – Vi har ikke registrert noen møter her hos oss. Selv om det i dag skulle dokumenteres at det var møter på ligningskontoret, så ville dette i seg selv ikke medført at vi tok opp saken. Dette fordi det ikke kan dokumenteres at det ble levert inn en selvangivelse og klage på ligningen høsten 1997. – Hvorfor ble Per Gunnar Waagen skjønnslignet for inntektsåret 1995 til en inntekt som var omtrent 12 ganger høyere enn hans reelle på 28.800 kroner?

– Jeg kjenner ikke til bakgrunnen for hvordan ting ble gjort som de ble den gang, men når personer skjønnslignes, skal det tas utgangspunkt i inntekter som framkommer av selvangivelser levert til oss for de foregående år, sier Løvaas.

Publisert: