Bioenergi kan ta av i Lund

Mye av skogen i Lund råtner på rot.