• Signe Christine Urdal

Færre søkere som universitet

Universitetet i Stavanger (UiS) har færre primærsøkere i år enn i 2004, da UiS fortsatt var høyskole. — Vi skulle gjerne ha hatt flere søkere, medgir direktør Per Ramvi.