Opposisjonen lei Rege og Slethei

Opposisjonen i Sola betegner den blå politikken som kortsiktig og lite helhetlig. De mener høstens valg blir et verdivalg.