Nye Skjærpen

Han voks opp rundt føtene til farfar Ragnvald Skjærpe. Skjærpen var det store forbilde. Det er han enno.