• Jan Tore Glenjen

Luftfartsrekord på Sola

Stavanger lufthavn, Sola, satte i 2006 ny rekord i antall reisende fly— og helikopterpassasjerer.