• Erik Holsvik

Nå får han idrettskunder

Rune Røksund mener han har tatt et verdivalg når han nå går fra reklame til sjef i idrettskretsen. Men han insisterer på å kalle idrettslagene og særkretsene for kunder.