• FOTO: Kart: Tor Pedersen

Selvbyggere flyttes fra Hundvåg