Politikerne vil styre skjenkingen

Politikerne i Stavanger oppretter fra sommeren et eget skjenke— utvalg for å sikre seg bedre kontroll med utesteder som bryter skjenkereglene.