• Satellittbildet viser stormen kl. 07 torsdag morgen med senter like nordvest for Færøyene. Man kan tydelig se varmfronten inn over Midt-Norge og sørøstover over Østlandet og Sør-Sverige. Kaldfronten går sørvestover mot Skottland. "Den giftige halen" med det sterkeste vindfeltet krøller seg rundt Færøyene. © Eumetsat 2007.

Stormen i rute