Flere unge fikk samfunnsstraff

Bruk av samfunnsstraff blant unge under 18 år er fordoblet i løpet av ett år.