V: - Fastpsykolog for barn neste år

Får Per A. Thorbjørnsen og Venstre makt nok etter valget, lover partiet fastpsykologer til barn og unge i Stavanger fra 2008.