Rød-grønn offensiv for eldreomsorg

Stadig flere eldre trenger behandling i tillegg til pleie. De faller i dag mellom sengene på sykehjem og sykehus. Derfor vil Sp ha b-sykehus.