Dansedronninga

Gry Isabell Sannes kan ikke skylde på andre enn seg selv dersom det blir slinger i den lokale samtidsdansen.