• Thomas Fosse

Barnehager må åpne tidligere

Foreldre som både skal rekke å levere i barnehage, stå i kø og rekke jobben, får nå nærmest akutthjelp til å unngå det verste rushet.