• Randi Mydland

Elevene kan slippe hele gymmen

Skolereformen Kunnskapsløftet gir adgang til å slippe kroppsøving i samtlige tre år på videregående skole.