Lam nærbøkvinne vann over Vesta

TrygVesta Forsikring er av Jæren tingrett dømt til å betala to millionar kroner slik at Marit Knutsvik Nærland kan få bygd om huset sitt etter at ho hamna i rullestol etter ei trafikkulukke.