• Rolf Øhman, Aftenposten

«Eit tap for landsdelen»

Det er synd for folk i heile Sørvest-Norge at ein i ein så stor del av landet grunna politiske vedtak ikkje får lov til å ha rovdyr. Avlivinga av jerven ved Bånevatnet er eit tap for landsdelen.