Legen på Bogafjell

Høstviruset har meldt seg i hals og svelg. Det er den lette varianten som tvinger folk til fastlegen.